Sakrament

Bierzmowanie

DOJARZAŁOŚĆ W WIERZE

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze apostoł Paweł: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

Sobór Watykański Drugi poucza nas, że bierzmowani „ściślej wiążą się z Kościołem”; dlatego też „jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, art. 11).

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Bierzmowania udziela ks. Biskup, który może kapłana upoważnić, by mu w tym pomógł.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu bierzmowania?

W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, najczęściej pod koniec roku szkolnego tzn. w maju lub czerwcu. We wrześniu informuje się o rozpoczęciu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu w ogłoszeniach parafialnych, wtedy trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej. Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych jest we wrześniu.

W każdy pierwszy piątek miesiąca zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania do udziału w Mszy św. rano o godz. 8:00 lub wieczorem o godz. 18:00. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed mszą świętą.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Zaleca się , by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?

Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa i wymieniają swoje imię. Ks. Biskup kreśli olejem Krzyżma znak krzyża na czole – to także należy do znaku sakramentalnego – i wymawia przy tym słowa:
(imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. Bierzmowany odpowiada AMEN. Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.
Po tych obrzędach jest dalej sprawowana msza Święta.