Informacje o samkramencie

Chrzest święty

Z nauki Kościoła 

Chrzest święty

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.30.

(w miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – o godz. 12.00)

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych:

W sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu Św. o godz. 16.30.

Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła w tym wziąć udział. Powinni być wtedy obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno to wyrażają Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż jasno ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które wreszcie swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

Zgłoszenia dokonuje matka lub ojciec dziecka. Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości jak również Akt Urodzenia dziecka. W przypadku zamieszkania rodziców poza parafią Krzyża Świętego zgodę swojego ks. Proboszcza na chrzest dziecka w naszej parafii. Należy mieć od rodziców chrzestnych zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi – a więc spełniają warunki bycia rodzicami chrzestnymi z parafii ich miejsca zamieszkania (przynależności do Parafii).

Dokumentacja

Momentem Zgłoszenia Dziecka Do Chrztu – Jest Złożenie Kompletnych Dokumentów – Formularza (Podpisanego Przez Rodziców Dziecka)
i Wymaganych Zaświadczeń Chrzestnych Z Parafii Swego Zamieszkania (Zgoda Duszpasterza Na Pełnienie Godności Chrzestnego).

 

Informacje dotyczące Chrztu świętego.

Krok po kroku, co warto wiedzieć przed sakramentem Chrztu świętego.

Jak przygotować się do Chrztu Świętego ?

Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek po zgłoszeniu dziecka do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej, wziąć udział w nauce dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii ma ona miejsce w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu dziecka o godz. 16.30. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest we wszystkie soboty od godz. 17.00.

Nadeszła niedziela Chrztu ŚWIĘTEGO

W niedzielę bezpośrednio przed Mszą św. z udzielaniem sakramentu chrztu św., należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. Na tej Mszy św. rezerwujemy pierwsze ławki dla rodziców i rodziców chrzestnych, jak również dla rodziców i chrzestnych, którzy przybyli z dzieckiem w pierwszą rocznicę chrztu – tę rocznicę należy również zgłosić wcześniej w kancelarii, by kapłan udzielił specjalnego błogosławieństwa.

Po udzieleniu sakramentu Chrztu ŚwIĘTEGO, dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej.

Po Mszy św. kapłan podpisuje stosowny dokument, potwierdzając tym samym fakt, iż udzielił sakramentu chrztu świętego. Na podstawie tego dokumentu dziecko zostaje wpisane do księgi chrztu. Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, złożonych ślubów zakonnych. Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa.

 

INFORMACJE W SKRÓCIE - CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

pkt. 1) Sakrament Chrztu Świętego w parafii Krzyża Świętego udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.30. (lipiec, sierpień godz.12.00.)

pkt. 2) Chrzestnym dla dziecka może być kawaler lub panna po przyjęciu sakramentu Bierzmowania, lub osoba żyjąca w małżeństwie Sakramentalnym ( tylko po ślubie kościelnym ! ). Nie mogą być to osoby żyjące: niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła, np. w związku cywilnym, w konkubinacie, lub nie mające nic wspólnego z życiem Kościoła.

pkt. 3) Dziecko w kancelarii parafialnej zgłasza osobiście ojciec lub matka.

pkt. 4) Chrzest należy zgłosić w miesiącu poprzedzającym datę Chrztu św. celem wypełnienia formularza zgłoszenia do chrztu.

pkt. 5) Obowiązkowa nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu św. o godz. 16.30. w salce naprzeciw zakrystii (lub w Oratorium przy większej liczbie zgłoszonych dzieci do Chrztu św.).

pkt. 6) Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św., lub w soboty od godz. 17.00.

pkt. 7) Przy wypełnieniu formularza składamy ofiarę na Kościół.

Potrzebne dokumenty w momencie zgłoszenia dziecka do Chrztu Św. ( patrz pkt 4):

I. Dowód Osobisty. (patrz pkt 3)

II. Akt Urodzenia dziecka z USC.

III. W przypadku zamieszkania rodziców poza parafią Krzyża Świętego zgodę swojego ks. Proboszcza na chrzest dziecka w naszej parafii.

IV. Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania o dopuszczeniu do godności ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

Potrzebne dane dotyczące rodziców chrzestnych w momencie zgłoszenia dziecka do Chrztu św. (patrz pkt 4):

A) Imiona i nazwiska.

B) Wiek.

C) Dokładny adres z kodem pocztowym.

D) Data, miejscowość, oraz parafia bierzmowania lub parafia ślubu kościelnego – pod jakim wezwaniem (w zależności patrz pkt 2 )