Dla narzeczonych

Dni skupienia

Dni skupienia dla narzeczonych

Należy wcześniej odebrać druk w naszej kancelarii parafialnej: „Świadectwo uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do Małżeństwa. Archidiecezja Katowicka” opatrzonym
w logo i adresem naszej parafii. Jest to ten sam druk, który służy dla nauk przedślubnych oraz spotkań w Paradni Życia Rodzinnego. Świadectwo uczestnictwa należy oddać w kancelarii parafialnej przy składaniu dokumentów do ślubu lub najpóźniej przy spisaniu Protokołu Przedślubnego.(patrz dział „Ślub” punkt 6 i 7.)Informacje ogólne
o wszystkich naukach przedślubnych oraz Poradni Życia Rodzinnego podane są w dziale „Nauki przedślubne”.

Dekanalne dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w: 

W parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich

w niedziele o godzinie 15:00

Ponieważ jest to niedziela w Mszy Świętej należy uczestniczyć w swojej lub wybranej parafii.