Sakrament

Eucharystia

Kościół i liturgia

Msza święta

Jako katolicy tworzymy wspólnotę parafialną. Ośrodkiem życia tej wspólnoty jest kościół i Liturgia. Każda Msza Święta ma wymiar zbiorowy jak i prywatny, co znaczy, że Msze Święte sprawowane są w intencjach całego Kościoła jak i prywatnych, gdyż właśnie to my stanowimy Kościół – nie można tego rozdzielać. Każda modlitwa jest spotkaniem i przebywaniem z Bogiem. A zatem umacnia naszą wiarę, przez którą z Nim się łączymy. Czynimy to szczególnie w czasie modlitwy Liturgicznej, w której do Boga zwraca się cały Kościół, a nie tylko pojedyncze osoby. W czasie Mszy Świętej Bóg przybliża się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w Eucharystii. Zaś lud Boży zjednoczony z Chrystusem przez Chrzest, łącząc się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą cześć.

We wszystkie święta jak i niedziele jedną z Mszy Św. (Sumę) kapłan sprawuje w intencji wszystkich parafian. Wszystkich, a więc każdego z nas. Wspaniałym przykładem połączenia intencji zbiorowej jak i prywatnej są intencje mszalne wraz z udzielaniem sakramentów. Na przykład intencja sprawowana za dzieci przyniesione do sakramentu Chrztu Świętego. Rodzice dziecka przychodzą prywatnie dziękować Bogu za potomstwo, modlą się w jego intencji, lecz równocześnie cała wspólnota parafialna dziękuje Bogu za nowych parafian otaczając modlitwą to dziecko jak i jego rodzinę. To samo dotyczy przyjęcia sakramentu bierzmowania, małżeństwa. Tak jest również na każdej Mszy Świętej, w czasie której wychwalamy Boga. Jako osoby prywatne zamawiamy intencje Mszy Św. w różnych potrzebach: są to intencje dziękczynne, błagalne jak również intencje za naszych bliskich zmarłych.

Z jakim wyprzedzeniem można rezerwować termin
Mszy świętej?

Tak jak życie ludzkie, tak i Msza św. – sprawowanie Eucharystii jest bezcenne dlatego nie można płacić za Mszę św. W momencie potwierdzenia intencji Mszy Św. przekazujemy jedynie ofiarę na Kościół. Ofiarę przekazujemy z tytułu utrzymania parafii np. budynku kościelnego. Jeżeli ktoś nie może złożyć ofiary w tym czasie, a pragnie zamówiony termin w konkretnym dniu zatrzymać, powinien minimum 21 dni wcześniej przynajmniej potwierdzić w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie zarezerwowany termin.

Kiedy zapowiadana jest intencja Mszy świetej ?

W czasie Mszy Świętej intencja mszalna zapowiadana jest w trakcie obrzędów wstępnych. Kapłan przedstawia wiernym kogo w czasie tej Mszy Św. otaczamy szczególnie wspólną modlitwą – w jakiej intencji sprawuje Eucharystię. Ponieważ Msza Św. nie jest sprawą prywatną, dlatego również w trakcie modlitwy powszechnej (wiernych) wznosimy różne prośby do Boga. Są to modlitwy za cały Kościół jak i prywatne. O ile ktoś z parafian przed Mszą Św. poprosi Kapłana o modlitwę, nie można jej odmówić, dlatego prośba ta włączana jest właśnie w trakcie modlitwy wiernych.

Jeśli wnet obchodzisz wydarzenie i pragniesz Bogu dziękować, pomyśl odpowiednio wcześniej by zarezerwować termin Mszy świętej.

Warto pomyśleć odpowiednio wcześniej w jakiej intencji zamówić termin dziękczynnej Eucharystii, szczególnie jeśli związane jest to z uroczystością rodzinną. Pomimo niełatwych czasów zapewne mamy za co Bogu dziękować, wielbić, na pewno mamy również o co prosić.

Ilość sprawowanych Mszy św. przez Kapłana jest ograniczona.

Jako członkowie wspólnoty parafialnej miejmy kontakt z kancelarią parafialną, pamiętajmy o wspomnianych w tym tekście terminach! Pamiętajmy iż ilość sprawowanych Mszy Św. przez kapłana jest ograniczona gdyż dyktują to przepisy prawa kanonicznego.