Katecheza dla dorosłych

Grupa parafialna

WSPÓLNOTA Z TRADYCJĄ

Katecheza dla dorosłych jest jedną ze starszych wspólnot działających w naszej parafii. Powstała z inicjatywy ks. infułata Franciszka Jerominka, który objął parafię po zmarłym w kwietniu 1968 roku ks. Stanisławie Czapiku. Ksiądz Infułat przybył do naszej parafii w czerwcu 1968 roku, był, zatem jej pierwszym prowadzącym opiekunem. Dalszymi prowadzącymi byli: ks. Rudolf Wojanr, ks. Michał Matejczyk, ks.Henryk Gołek, ks. Tadeusz Skrzypczyk, ks. Stefan Kalisz, ks. Marek Paszek, ks. Józef Frelich, ks. Dariusz Walencik, ks. Marek Wideł, ks. Grzegorz Matracki. Zmiana prowadzących następuje przeważnie po trzech latach tj. zawsze po przeniesieniu prowadzącego księdza na mocy dekretu ks. abp. Ordynariusza n/diecezji na inną placówkę duszpasterską. Ciągłość prowadzenia katechezy jest zachowana, i opiekę nad tą grupą objął ks. Krzysztof Mikiciuk, który skierowany został do pracy w naszej parafii od września 2008 roku.

Jak już na wstępie wspomniano, katechezę prowadzi się od prawie trzydziestu lat. Była i jest prowadzona z pełnym zaangażowaniem i dużym zacięciem pedagogicznym przez księdza opiekującego się tą grupą. Katecheza liczy trzydzieści osób. Podczas spotkania przekazywane są nam sprawy dotyczące naszej wiary, jak również wyjątki z Pisma Świętego, aktualne dla danego tygodnia. Wśród słuchaczy panuje zupełna cisza. Świadczy to o dobrym i profesjonalnym przygotowaniu tematu. Później następuje ożywiona dyskusja.

W grupie organizowane są spotkania „Wielkanocne” i wigilijne – łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Każde ze spotkań przebiega w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Grupa ta pod przewodnictwem prowadzącego księdza organizuje również w miesiącach letnich pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych na terenie kraju a nawet poza jego granicami.

Drogi czytelniku, jeżeli ten krótki opis przybliżył Tobie trochę tę grupę, zachęcamy, żebyś przyszedł na spotkania, które odbywają się, co środę o godzinie 16.45. w salce przy oratorium. Będziesz się czuł dobrze i swojsko – nie pożałujesz. Jesteśmy wielką rodziną, miło spędzisz godzinę na modlitwie, rozważaniach i rozmowie wśród życzliwych sobie wzajemnie osób.

Spotkania w środy o godz. 16.30 w „Piwniczce”

opiekun Ks. Sławomir Maćkowiak

Aby wiara pozostałą żywą

Każdego tygodnia w środę o godzinie 16.30 spotyka się grupa ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę. Współtworzą oni dzieło które zostało nazwane „Katechezą dla dorosłych”. Samo słowo katecheza ma swój bardzo stary chrześcijański rodowód. Pierwotnie wiązała się z przygotowaniem do chrztu. Byłą ściśle związana z misją głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa przez apostołów. Już w pierwotnym Kościele nie poprzestawano jedynie na przygotowaniu do tego najważniejszego sakramentu wyrażającego wiarę, ale kontynuowano nauczanie wobec tych, którzy już chrzest przyjęli. Pojawiły się tzw. katechezy wyjaśniające, które miały niedawno ochrzczonym przybliżyć zasady życia chrześcijańskiego, wyjaśnić im znaczenie eucharystii i innych sakramentów oraz być wprowadzeniem do życia wspólnotowego pierwszych gmin chrześcijańskich.

Jak uczy nas Katechizm  Kościoła Katolickiego „bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli życie w Jego imię, by wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa”.

Takie jest też zadanie „katechezy dla dorosłych”. Jest ona po to by pomagać wierzyć, pogłębiać wiarę, uświadamiać w co właściwie wierzy chrześcijanin, pomagać odróżnić rzetelną naukę i wiedzę o Bogu od ludzkiego tylko gadania i światowej mody. Jej podstawowym zadaniem jest formować w wierze, by była ona ugruntowana i silna, by przez wprowadzanie w życie nauki ewangelii budować wspólnotę Kościoła i przybliżać się do wiecznej chwały zbawionych.

Jak konkretnie w naszej parafii wygląda „katecheza dla dorosłych”? Nie jest to tylko grupa inteligentów wertujących pisma filozoficzne i teologiczne. Nasze wspólne spotkania rozpoczynają się zawsze adoracją Najświętszego Sakramentu. Uznajemy tym samym, że jedynie Bóg jest Panem wszelkiej mądrości, że to Jego naukę chcemy zgłębiać i Jego prawo realizować. Wzywamy pomocy Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, aby dał nam prawdziwą mądrość z nieba, aby przemieniał przede wszystkim nasze serca i nasze życie. Następnie spotykamy się w salce nad wielką tajemnicą Bożej miłości objawioną człowiekowi. Do grupy tej należy ok. 30 osób. Jest to katecheza dla dorosłych i korzystają z niej głównie, choć nie tylko, dojrzali chrześcijanie, nie tylko wiekiem. W tym roku nasze spotkania oparliśmy o rozważnie sześciu podstawowych prawd naszej wiary, choć poruszamy również aktualne problemy naszego życia, zwłaszcza religijnego. Każdy może zapytać, podsunąć temat, zainspirować to rozważań. Zagłębiając się w wielkie tajemnice naszej wiary dostrzegamy jak mało jeszcze wiemy na ten temat, ile nam jeszcze brakuje, aby stać się naprawdę dojrzałymi w wierze.

Grupa jest otwarta dla wszystkich dorosłych i ze swej strony serdecznie zachęcam do tego by przyjść, zobaczyć, posłuchać, sprawdzić czy taka propozycja osobiście mi odpowiada, czy przypadkiem nie jest to coś dla mnie.