Krąg Matki Bożej

grupa o charakterze modlitewnym

Krąg Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
z Szenstatu  

Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej nawiedza systematycznie, co miesiąc, określony, stały krąg osób ( w naszej parafii jest 5 takich kręgów). W domu danej rodziny obraz przebywa kilka dni (dni miesiąca dzielone są na liczbę osób w kręgu) i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami. Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie.

Msza święta w intencji osób skupionych w kręgach - soboty po 16 dniu m-ca

opiekun: Ks. Proboszcz Stanisław Nocoń

Celem Apostolatu jest nowa ewangelizacja z Maryją:

  • kształtowanie osobistej więzi z Jezusem i z Maryją
  • ożywienie i umocnienie modlitwy rodzinnej (z peregrynacją związana jest modlitwa różańcowa)
  • budzenie ducha apostolskiego

 – opiekun: Ks. Proboszcz Stanisław Nocoń