Pracujący w naszej parafii

Księża 

Nasi
Księża Po 1939

Kapłani wyświęceni po drugiej wojnie światowej (po roku 1945)

1930

ks. dr Józef Liszka

Urodzony 12 listopada 1930 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Floriana i Eleonory z domu Król. Chrzest święty otrzymał 23 . . .

1947

Ks. Andrzej Wolny

Pracował w parafiach: św. Katarzyny w Jastrzębiu, św. Józefa w Katowicach – były to kilkumiesięczne zastępstwa, następnie jako wikary pracował . . .

1947

Ks. Kazimierz Wolny

Nadal jest Kapłanem w diecezji Katowickiej, pracował w parafiach: Michałkowice, Chorzów Batory, rodzinna parafia św. Krzyża 1973 – były . . .

1943

Śp. ks. Georg Mixa

urodzony 30 lipca 1943 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Alfonsa i Marii z domu Bieniek. Chrzest święty otrzymał 8 sierpnia 1943 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl. . . .  

1959

Ks. dr Jerzy Grzegorz Dadaczyński

Urodzony 29 października 1959 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Danuty z domu Stokłosa. Chrzest święty otrzymał 15 . . .

1960

Ks. Bp Andrzej Iwanecki

urodzony 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Wilhelma i Anny z domu Wieczorek. Chrzest święty otrzymał 20 listopada 1960 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w . . .

1958

Ks. Krzysztof Piotr Sontag

Urodzony 24 kwietnia 1958 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Stefana i Marii z domu Pyrek. Chrzest święty otrzymał 11 maja 1958 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w . . .

1959

O. dr Henryk Ćmiel OSPPE

urodzony 22 października 1959 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Alojzego i Klary z domu Benna. Chrzest święty otrzymał 15 listopada 1959 roku w kościele parafialnym św. Michała . . .

1964

Ks. Mariusz Jończyk 

Urodzony 13 lipca 1964 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Stanisława i Moniki z domu Czupała. Chrzest święty otrzymał 26 lipca 1964 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w . . .

1962

O. dr Boguchwał Zbigniew Orczyk OFM

Urodzony w 1962 r. w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Danieli z domu Gabryjel. Chrzest święty otrzymał 23 września 1962 roku w kościele  . . . 

1962

Ks. Mirosław Staroszczyk

Urodzony 27 lipca 1962 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Pawła i Blanki z domu Makowska. Chrzest święty otrzymał 19 sierpnia 1962 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego . . .

1970

Ks. Łukasz Szendzielorz

Urodzony 30 grudnia 1970 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Adriana i Beaty z domu Brol. Chrzest święty otrzymał w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego 17 stycznia 1971 roku . . .

1971

Ks. Bogusław Okienko 

Urodzony 4 sierpnia 1971 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Władysława i Danuty z domu Krzywicka. Chrzest święty otrzymał 29 sierpnia . . . 

1972

Ks. Adam Teneta SDS

Urodzony 6 maja 1972 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Leonarda i Haliny z domu Papiernik. Chrzest święty otrzymał 18 czerwca . . .

1970

Ks. Robert Brawański SVD

Urodzony 4 stycznia 1970 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Rajmunda i Janiny z domu Lankocz. Chrzest święty otrzymał 18 stycznia 1970 roku  . . .

1973

O. Jarosław Janocha OCD 

Urodzony 20 stycznia 1973 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Eryka i Marii z domu Balcer. Chrzest święty otrzymał 4 lutego 1973 roku w . . .

1978

Ks. Adam Kuchta 

Urodzony 13 lutego 1978 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Andrzeja i Heleny z domu Maruszczyk. Chrzest święty otrzymał 7 maja . . . 

1979

Ks. Bartosz Zygmunt

Urodzony w 1979 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończył szkołę podstawową nr 12 w Siemianowicach Śląskich – Bytkowie . . .

1975

o. Konrad Abramowicz OFM

Syn Henryka i Heleny z domu Kuźmicka. Urodzony dn. 07.05.1975 w Barlinku. Chrzest Święty otrzymał w parafii pod wezwaniem świętego Rocha . . . 

1983

Br. Piotr Kucharzewski

Urodzony w 1983 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1990 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej nr 7 im. Jarosława Dąbrowskiego . . . 

KAPŁANI WYWODZĄCY SIĘ Z NASZEJ PARAFII, WYŚWIĘCENI PO
II WOJNIE ŚWIATOWEJ

śp. ks. dr Józef Liszka [święcenia 1954]
ks. Andrzej Wolny [święcenia 1973]
ks. Kazimierz Wolny [święcenia 1973]
śp. ks. Jerzy Mixa  [święcenia 1974]
ks. Piotr Kern [święcenia 1980]
ks. dr Jerzy Dadaczyński [święcenia 1985]
ks. Andrzej Iwanecki [święcenia 1986]
ks. Krzysztof Sontag – [święcenia 1987]
o. dr Henryk Ćmiel OSPPE –[święcenia 1987]
ks. Mariusz Jończyk [święcenia 1989]


o. Boguchwał Zbigniew Orczyk OFM [święcenia 1993]
ks. Mirosław Staroszczyk [święcenia 1993]
ks. Łukasz Szendzielorz [święcenia 1995]
ks. Bogusław Okienko [święcenia 1996]
ks. Adam Teneta SDS [święcenia 1998]
ks. Robert Brawański SVD [święcenia 1999]
o. Jarosław Janocha OCD [święcenia 1999]
ks. Adam Kuchta [święcenia 2003]
ks. Bartosz Zygmunt [święcenia 2004]
o. Konrad Abramowicz [święcenia 2010]

WYKAZ ZGROMADZEŃ I ZAKONÓW, DO KTÓRYCH
WSTĄPILLI NASI PARAFIANIE

SDB – 4 księży – Salezjanie (Societas Sancti Francisci Salesii – Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego)

SDS – 1 ksiądz – Salwatorianie (Societas Divini Salvatorius – Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)

SVD – 5 księży – Werbiści (Societas Verbi Divini – Zgromadzenie Słowa Bożego) 

CM – 10 księży – Misjonarze (Congregation of the Mission – Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo)

CR – 2 księży – Zmartwychwstańcy (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christii – Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

CSsR – 1 ksiądz – Redemtoryści (Congregatio Sanctissimi Redemtoris – Zgromadzenie Najświętszego odkupiciela)

SAC – 1 ksiądz – Pallotyni (Societas Apostolatus Catholici – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)

OFM – 2 księży – Franciszkanie (Ordo Fratrum Miniorum – Zakon Braci Mniejszych)

OFMCap – 1 kapłan – Kapucyni (Ordo Fratrum Minirum Capuccinorum – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów)

OSPPE – 1 ksiądz – Paulini (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)

OCD – 1 ksiądz – Karmelici (Ordo Carmelitarum Discalcatorum -Zakon Karmelitów Bosych – Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)