Pracujący w naszej parafii

Księża 

Nasi
Księża do 1939

Kapłani wyświęceni przed drugą wojną światową (do roku 1939)

1863

 ks. Aleksander Skowroński

urodzony 9 lutego 1863 roku w Laurahute, syn Wojciecha i Weroniki z domu Walkiewicz. Szkołę ludową ukończył w Siemianowicach. . . 

1873

ks. Wojciech Grabowski CM

rodzony 1873 w Michałkowicach, syn Józefa i Julii z domu Placek. Ukończył szkołę powszechną  . . . 

1874

ks. dr Paweł Mixa CM

Urodzony 14 stycznia 1874 roku, syn Teodora i Julii z domu Harwath. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy św. Pawła w Krakowie na Kleparzu . . .

1879

ks. dr Konstanty Michalski CM

Filozof, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego urodzony 12 kwietnia 1879 . . .

1879

ks. dr Wilhelm Michalski CM

Urodzony 1879 roku w Siemianowicach, syn Jana i Agnieszki z domu Król. Pierwsze nauki pobierał w Siemianowicach. . .

1877

śp. ks. Józef Zieliński CM

Urodzony 1877 roku w Siemianowicach. Ukończył Małe Seminarium misjonarskie w Krakowie. Do zgromadzenia wstąpił w 1895 roku . . .

1873

ks. Karol Sobek CSsR

Urodzony 20 stycznia 1873 roku w Siemianowicach (Laurahutte). Wydała go Śląska ziemia, którą kochał gorąco przez całe życie . . .

1877

ks. Wilhelm Thiletzek SVD 

Urodzony 24 listopada 1877 roku w Siemianowicach (Laurahutte), syn Karola i Henryki z domu Bobczyk  . . .

1879

ks. Alfred Wlotzka SVD 

Urodzony 9 grudnia 1879 roku, syn Józefa z zawodu spawacza (zm. 1880) i Krescensji z domu Dehner. Jako 15-letni chłopak 3 kwietnia 1894 . . .

1880

ks. Teodor Dembiński CR

Urodzony 8 września 1880 w Siemianowicach, syn Franciszka i Walerii z domu Tileczek. Po ukończeniu szkoły ludowej . . . 

1878

ks. dr Franciszek Dembiński CR

Urodzony 4 października 1878 w Siemianowicach, syn Wawrzyńca i Urszuli z domu Chwałek. W jedenastym roku życia oddany do małego . . .

1877

ks. Wilhelm Koppel 

Urodzony 6 kwietnia 1877 roku w Wełnowcu, syn Józefa i Marii z domu Kempa. Był jednym z siedmiorga dzieci. Rodzice Józef . . . 

1884

ks. Piotr Bartodziej 

Urodzony 18 stycznia 1884 roku, syn Franciszka i Konstantyny z domu Franusik  – proboszcz parafii w Little Rock w USA . Zmarł 6 września 1963 roku, pochowany na Cmentarzu Nowym w Siemianowicach przy ul. Michałkowickiej.

1872

ks. Hugon Augustyn Wróbel SDB 

Urodzony w Katowicach (Laurahutte)30 kwietnia 1872. Pierwsze śluby złożył w Ivrei (Włochy) 29 września 1896. Święcenia kapłańskie otrzymał w Santa Tecla (Salwador). W monografii parafii św. Krzyża z 1934 roku jest podana wiadomość że przebywa w Ameryce. Zmarł w Hondurasie w Tegucigalpie 9 czerwca 1955 roku.

1884

ks. Józef Pach SDB 

Urodzony w Siemianowicach 13 marca 1872, pierwsze śluby złożył w Lorenie w Brazylii 2 marca 1901 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Sao Paulo w Brazylii 13 stycznia 1907. W latach międzywojennych wrócił do Polski, pracował w Daszawie, (potwierdza to informacja w broszurce parafii św. Krzyża z 1934 roku) zmarł 11 grudnia 1937  w Stryju.

1885

ks. dr Roman Haida SVD

Urodzony 5 sierpnia 1885 roku w Siemianowicach, Górny Śląsk. Wstąpił do zgromadzenia w Domu Misyjnym Świętego Krzyża w Nysie w . . .

1888

ks. Paweł Dembiński CM 

Urodzony 27 czerwca 1888 w Siemianowicach, syn Wawrzyńca i Urszuli z domu Chwałek. Szkołę średnią ukończył w . . . 

1889

ks. dr Paweł Dylla CM 

Urodzony 16 lipca 1889 roku w Siemianowicach, syn Konstantego i Jadwigi z domu Michelska. Był młodszym bratem ks. Hugona Dylla . . . 

1894

ks. dr Karol Rzychoń CM 

Urodzony 25 października 1894 roku w Siemianowicach, syn Pawła i Anny z domu Król. Był najstarszym synem, śladami swoich . . . 

1888

ks. Wiktor Franciszek Brzoska CM

Urodzony 8 października 1907 roku w Siemianowicach, syn Jana i Rozalii z domu Mzyk. Do szkoły powszechnej . . . 

1889

ks. Józef Rzychoń CM

Urodzony 24 czerwca 1907 roku w Siemianowicach, syn Pawła i Anny z domu Król. W latach 1922-1925 uczył się w Mniejszym . . .

1901

ks. Józef Lizoń SDB

Urodzony w Siemianowicach Śląskich 18 marca 1901 roku. Pierwszą profesję złożył w Kleczy Dolnej 16 września 1924 r. Święcenia kapłańskie . . . 

1903

ks. Wilhelm Reif SVD

Urodzony 11 listopada 1903 roku w Muglitz, w diecezji Ołomunieckiej (dziś Mohelnice k/Ołomuńca,Czechy), syn Klemensa . . .  

1907

ks. Maksymilian Broll 

Urodzony 7 września 1900 roku w Siemianowicach, syn Józefa i Marianny z domu Zmieszkoł. Chrzest święty otrzymał w Kościele parafialnym Krzyża . . .

1904

ks. Stanisław Piechowicz SDB

Urodzony 6 maja 1904 roku w Czeladzi, pierwsze śluby złożył 28 lipca 1927 roku w Czerwińsku n/Wisłą. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1937 roku w Krakowie. Biografia parafii z 1984 roku podaje że przebywał w Przemyślu. Zmarł 17 kwietnia 1954 r. w Oświęcimiu.

1907

ks. Alfred Gaida SAC

Urodził się 15 września 1907 roku w Siemianowicach, syn Jana i Zofii z domu Wollek. Chrzest święty otrzymał 22 września . . . 

KAPŁANI WYWODZĄCY SIĘ Z NASZEJ PARAFII, WYŚWIĘCENI PRZED 
II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

śp. ks. Aleksander Skowroński [święcenia 1889]
śp. ks.Wojciech Grabowski CM,  [święcenia 1898]
śp. ks. August Strużyna,  proboszcz i kanonik honorowy (Rumunia)
śp. ks. Edward Strużyna, proboszcz i kanonik honorowy (Niemcy)
śp. ks. Wilhelm Kałuża,   proboszcz i dziekan (Rumunia)
śp. ks. Paweł Włocka,  proboszcz (Rumunia)
śp. ks. dr Paweł Mixa CM [święcenia 1899]
śp. ks. H. MiIller,  proboszcz (Rumunia)
śp. ks. dr Konstanty Michalski CM [święcenia 1903]
śp. ks. dr Wilhelm Michalski CM [święcenia 1903]
śp. ks. Wiktor Ganczarski [święcenia 1903]
śp. ks. Maksymilian Sauer (diecezja Wrocławska) [święcenia1903]
śp. ks. Józef Zieliński CM, [święcenia 1903]
śp. ks. Karol Sobek CSsR [święcenia 1904]
śp. ks. Wilhelm Thileczek SVD, [święcenia1906]
śp. ks. Alfred Włocka SVD [święcenia 1906
śp. ks. Ryszard Gawliczek, proboszcz (diecezja Wrocławska)
śp. ks. Albert Kaszuba, proboszcz (diecezja Lwowska)
śp. ks. Stefan Król (Kraków)
śp. ks. H. Zoremba (Turcja)
śp. ks. Teodor Dembiński CR
śp. ks. dr Franciszek Dembiński CR [święcenia 1906]
śp. ks. Wilhelm Koppel [święcenia 1906]
śp. ks. Hugon Dylla,  proboszcz (Ameryka)
śp. ks. Józef Frania,  proboszcz (Ameryka)
śp. ks. Piotr Bartodziej,  proboszcz (Ameryka)
śp. ks. Hugon Wróbel SDB (Ameryka)

śp. ks. Józef Pach SDB [święcenia 1907]
śp. ks. dr. Roman Haida SVD [święcenia 1910]
śp. ks. Paweł Dembiński CM [święcenia 1913]
śp. ks. Klugier (Ameryka)
p. ks. Kukulok (Ameryka)
śp. ks. Oskar Loch, Kongr. Penitencjarzy (Włochy)
śp. ks. Wiktor Ganczarski, (diecezja Wrocławska)
śp. ks. Ryszard Żydek (diecezja Wrocławska)
śp. ks. Alfred Arnd (diecezja Wrocławska)
śp. ks. Karol Sauer (proboszcz, diecezja Wrocławska)
śp. ks. Maksymilian Sauer (proboszcz, diecezja Wrocławska)
śp. ks. dr Paweł Dylla CM [święcenia 1913]
śp. ks. dr Karol Rzychoń CM [święcenia 1922]
śp. ks. Fryderyk Glumb ( kuratus diecezja Wrocławska)
śp. ks. Wendelin Kałuża (diecezja Wrocławska) [święcenia 1924]
śp. ks. Alojzy Dylla (diecezja Wrocławska) [święcenia1928]
śp. ks. Franciszek Bromm (Austria)
śp. ks. Wiktor Brzoska CM [świecenia 1932]
śp. ks. Józef Rzychoń CM [święcenia 1933]
śp. ks. Józef Lizoń SDB [święcenia 1933]
śp. ks. Wilhelm Reif SVD [święcenia 1933]
śp. ks. Maksymilian Broll [święcenia 1934]
śp. ks. Brunon Tomala [święcenia 1936]
śp. ks. Stanisław Piechowicz SDB [święcenia 1937]
śp. ks. Alfred Gaida SAC [święcenia 1937]

WYKAZ ZGROMADZEŃ I ZAKONÓW, DO KTÓRYCH
WSTĄPILLI NASI PARAFIANIE

SDB – 4 księży – Salezjanie (Societas Sancti Francisci Salesii – Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego)

SDS – 1 ksiądz – Salwatorianie (Societas Divini Salvatorius – Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)

SVD – 5 księży – Werbiści (Societas Verbi Divini – Zgromadzenie Słowa Bożego) 

CM – 10 księży – Misjonarze (Congregation of the Mission – Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo)

CR – 2 księży – Zmartwychwstańcy (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christii – Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

CSsR – 1 ksiądz – Redemtoryści (Congregatio Sanctissimi Redemtoris – Zgromadzenie Najświętszego odkupiciela)

SAC – 1 ksiądz – Pallotyni (Societas Apostolatus Catholici – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)

OFM – 2 księży – Franciszkanie (Ordo Fratrum Miniorum – Zakon Braci Mniejszych)

OSPPE – 1 ksiądz – Paulini (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)

OCD – 1 ksiądz – Karmelici (Ordo Carmelitarum Discalcatorum -Zakon Karmelitów Bosych – Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)