Sakrament

Małżeństwo

ważne informacje

Ceremonia ślubna

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa ?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej. Datę ślubu w naszej parafii można ustalić półtora roku wcześniej, najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Można uzyskać potrzebne informacje, odebrać druk w celu przygotowania narzeczonych do małżeństwa „Świadectwo uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do Małżeństwa. Archidiecezja Katowicka”. Opatrzonym w logo i adresem naszej parafii.

ŚLUB RZYMSKI

Ceremonia ślubna połączona z Mszą św.

ŚLUB ZWYKŁY

Ceremonia ślubna – Msza św. w innym terminie.

ŚLUB KONKORDATOWY

Ceremonia ślubna sprawowana w Kościele, ważna wobec Rzeczpospolitej Polskiej jak i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – Dzień skupienia dla narzeczonych.

Dzień skupienia dla narzeczonych, którzy mają zamiar przyjąć Sakrament Małżeństwa w naszej parafii, odbywa się w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach – jest on zorganizowany dla całego dekanatu siemianowickiego. Ponieważ jest to niedziela w Mszy Świętej należy uczestniczyć w swojej lub wybranej parafii. Terminy spotkań do wyboru podane są na naszej stronie w dziale „Dzień skupienia dla narzeczonych” oraz na wspomnianym druku w punkcie drugim.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – nauki przedślubne.

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych prowadzonych przy parafiach. Tego wymagają nie tylko przepisy kościelne, ale i tego wymaga ich ciągle budząca się wzajemna miłość. W naszej parafii terminy nauk przedślubnych podane są na naszej stronie w zakłądce „Nauki przedślubne” oraz na wspomnianym druku w punkcie drugim.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – Poradnia Życia Rodzinnego.

Z Poradni Życia Rodzinnego korzystać można umawiając się na pierwsze spotkanie telefonicznie. Numer telefonu podany jest na druku. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Drugie i trzecie spotkanie uzgadnia się na poprzednim spotkaniu.

W miesiącu sierpniu nie ma nauk przedślubnych oraz spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Dokumentacja

Złożenie dokumentów

Dokumenty do ślubu należy złożyć trzy miesiące (najpóźniej dwa miesiące) przed datą ślubu w kancelarii parafialnej. Wtedy kancelaria parafialna przekazuje dokumenty księdzu, który będzie spisywał  Protokół rozmów kanoniczno duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa” (dalej zwanym Protokołem przedślubnym). Termin spisania Protokołu będzie dogodny dla narzeczonych jak i Kapłana, poza godzinami czynnej kancelarii parafialnej. Szczegół ustalenia terminu zostanie podany już w kancelarii parafialnej przy złożeniu dokumentów.

Potrzebne dokumenty

A) Dowody Osobiste. ( do wglądu w momencie spisania Protokołu Przedślubnego).

B) Świadectwa Chrztu Św., z adnotacją o bierzmowaniu (o ile było się chrzczonym poza naszą parafią). Ważność tego dokumentu 3 miesiące !

C) Druki z Urzędu Stanu Cywilnego o ślubie konkordatowym, o ile taki ma być zawarty.
Ważność tego dokumentu 6 miesięcy ! (lub Akt Małżeństwa – po ślubie cywilnym). 
Dokument z USC jest następujący:

  • Druk pierwszy: „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. – (2 egzemplarze).
  • Druk drugi: „Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego” (3 egzemplarze), który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa.

Po przyjęciu sakramentu małżeństwa druk pierwszy po jednym egzemplarzu zostaje w parafii jak i złożony przez parafię w USC. Druk drugi po jednym egzemplarzu zostaje w parafii, złożony przez parafię w USC oraz jeden otrzymują nowożeńcy.

D) Świadectwa ukończenia nauki religii, na poziomie szkoły ponadpodstawowej (do wglądu w momencie spisania Protokołu Przedślubnego).

E) Świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych i dniu skupienia „Świadectwo uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do Małżeństwa. Archidiecezja Katowicka”– świadectwo ewentualnie można donieść przy spisaniu Protokołu.

F) Przekaz Ślubu w przypadku gdy narzeczony i narzeczona są spoza naszej parafii. Dokument ten jest wymagany od jednego z narzeczonych z parafii miejsca zamieszkania.

Należy też znać:
1) datę i parafię przyjęcia I – szej Komunii Świętej.
2) imiona i nazwiska świadków, którzy w stu procentach wyrazili zgodę, osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być innego wyznania.

warto wiedziedzieć

Dodatkowe informacje

Do zawarcia małżeństwa nie może być żadnej przeszkody – zapowiedzi przedślubne.

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

Sakramenty Święte.

Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego (Kan. 1065 par.1). Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa (Kan. 1065 par. 2).

Po załatwieniu formalności w parafii.

Ustalając datę ślubu trzeba wiedzieć, iż dla dobra przyszłych małżonków należy spełnić przedstawione wymagania czyli katechumenat – bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa, spisanie protokołu przedślubnego, zapowiedzi przedślubne, sakramenty święte. Jeśli na pewno wiadomo, iż w tym czasie wszystkie dokumenty i powyższe sprawy zostaną uporządkowane składamy ofiarę na Kościół, szczególnie na potrzeby naszej parafii.

Szczegółowe informacje w różnych przypadkach.

Szczegółowych informacji w różnych przypadkach udziela kancelaria parafialna osobiście lub telefonicznie.

W dniu ślubu.

Samochód z młodą parą wjeżdża pod główną bramę kościoła i wyjeżdża z placu kościelnego od ul. 1 Maja. Nie zezwala się na wjazd od innej strony, gdyż chodnik jest tylko dla pieszych.  Świadkowie zgłaszają się 15 min. przed ślubem w zakrystii ze swoimi dowodami tożsamości oraz obrączkami narzeczonych.

Dlaczego tyle uwarunkowań?

Kościół troszczy się o przyszłe rodziny dlatego już katecheci poruszają te tematy, stąd też tyle uwarunkowań dotyczących zawarcia sakramentu małżeństwa. Prawdziwa miłość chrześcijańskich małżonków staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła przez sakrament małżeństwa, który ustanowił Chrystus – dowiadujemy się z Katechizmu Religii Katolickiej. W tym sakramencie małżonkowie spotykają się z Chrystusem, a On pozostaje obecny wśród nich, uświęca całe ich życie i czyni ich zdolnymi do wykonywania swoich obowiązków.

Kto nie może zawrzeć sakramentu małżeństwa.

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna będzie również dyspensa ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

Kościół jest Domem Bożym – kwiaty przy ołtarzu na chwałę Pana.

W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm, dekorujących kościoły niezgodnie z Liturgią (np. wzdłuż kościoła sztuczne kwiaty, baloniki). Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Co innego są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmują się wyłącznie Siostry Boromeuszki, to One pięknie przyozdabiają nasze ołtarze kwiatami. Notabene, z tego co wiemy, również Urzędy Stanu Cywilnego dbają o wystój we własnym zakresie, różnego rodzaju firmy nie dekorują na swój sposób tak ważnego Urzędu. Kwiaty przy ołtarzy są zawsze (z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu), jeśli ktoś chce z okazji swego ślubu dodatkowo upiększyć ołtarz, przy którym sprawowana jest Eucharystia wtedy należy się zgłosić do Sióstr Boromeuszek.

Poszanowanie miejsca świętego.

Wkrada się ostatnio kolejny „zwyczaj” oparty na telenowelach, iż wychodząc z kościoła nowożeńcy posypywani są ryżem, konfetti, kwiatkami. Jest to praktykowane na placu kościelnym, a nawet – o zgrozo – nie po raz pierwszy już było w samym kościele. Nie ma to nic wspólnego z tym sakramentem, szczęściem rodziny, błogosławieństwem. Nie praktykuje się tego w domu rodzinnym, w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy stołach w eleganckich lokalach, w których nikt nie tańczy depcząc ryż – wymaga tego kultura. Dlaczego więc w kościele? Czyżby młoda para lub goście weselni wierzyli nie w Boga, a w zabobony? Dlatego niektórym osobom trzeba przypomnieć, że tradycyjnie zwany „ślub” dla wierzących jest Sakramentem Świętym przyjętym w Domu Bożym ! Poza tym po Mszy św., w czasie której nowożeńcy zawarli sakramentalny związek małżeński jest kolejna Msza św. lub nabożeństwo. Czy parafianie mają wejść do czystego kościoła, czy przez innych do zapaćkanej ryżem „stodoły”?…….Jako wierzący musimy szanować to poświęcone miejsce, którym jest plac kościelny oraz kościół parafialny i domagać się poszanowania przez innych, musimy zwracać na to uwagę – jest to nasz obowiązek.