Przygotowanie do małżeństwa

Nauki przedślubne

PRZYGOTOWANIE DO

Przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

Aby dobrze przygotować się do małżeństwa należy brać udział w dniu skupienia dla narzeczonych, naukach przedślubnych oraz spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

1) Aby uczestniczyć w naukach przedślubnych przy naszej parafii należy wcześniej odebrać druk w kancelarii parafialnej: „Świadectwo uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do Małżeństwa. Archidiecezja Katowicka” Opatrzonym w logo i adresem naszej parafii.
2) Druk opatrzony jest imieniem i nazwiskiem (narzeczony, narzeczona), oraz pieczątką parafii.
3) Na druku podane są terminy nauk przedślubnych, spotkań w Poradni Życia Rodzinnego oraz do wyboru terminy dni skupienia dla narzeczonych.
4) W spotkaniach można uczestniczyć razem lub osobno, wtedy należy pobrać dwa druki (zaleca się razem).
5) Na druku wykładowca wpisuje datę uczestnictwa i składa swój podpis.

6) Nauki przedślubne w parafii – terminy spotkań:
UWAGA!!! Na poniższe spotkania nie logujemy się na platformie narzeczeni.katowickapl, lecz po prostu przychodzimy wg terminarza:

A) w I piątek miesiąca o godz. 18.30. z Kapłanem – pierwsza katecheza
B) w II piątek miesiąca o godz. 18.30. z Kapłanem – druga katecheza
C) w III piątek miesiąca o godz. 18.30. z Doradcą Życia Rodzinnego
D) w IV piątek miesiąca o godz. 18.30. z Psychologiem

Narzeczeni zobowiązani są uczestniczyć na każdej z tych nauk jeden raz, zaleca się w podanej kolejności.

7) Poradnia Życia Rodzinnego w parafii – terminy spotkań:

A) Na pierwsze spotkanie należy się zalogować: narzeczenikatowicka.pl  i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na platformie, w razie trudności prosimy o kontakt do Doradcy Życia Rodzinnego – Beata Telatycka-Kocot (694-282-001)
B) Drugie spotkanie uzgodnione na poprzednim.

Narzeczeni zobowiązani są do dwóch  wizyt w Poradni Życia Rodzinnego w uzgodnionym terminie.

8) Miejsce spotkań:
Nauki przedślubne i spotkania w Poradni Życia Rodzinnego odbywają się w naszej parafii, w salce pod probostwem (wejście z zewnątrz, naprzeciw zakrystii).

UWAGA!
W miesiącu sierpniu nie ma nauk przedślubnych oraz spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

9)Dzień skupienia dla narzeczonych – terminy spotkań do wyboru:
Terminy dni skupienia do wyboru podane są na naszej stronie w dziale „Dni skupienia dla narzeczonych”.
Należy wybrać jeden z dogodnych terminów.

10)Miejsce spotkań:
Dzień skupienia dla narzeczonych, którzy mają zamiar przyjąć Sakrament Małżeństwa w naszej parafii, odbywa się w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach – jest ono zorganizowane dla całego dekanatu siemianowickiego.

Ponieważ jest to niedziela w Mszy Świętej należy uczestniczyć w swojej lub wybranej parafii.

11) Po zakończeniu spotkań przedślubnych, druk należy oddać w kancelarii parafialnej przy złożeniu dokumentów do ślubu lub najpóźniej przy spisaniu protokołu przedślubnego, (patrz: ślub info, punkt 6).

Pamiętajmy by odpowiednio wcześniej rozpocząć nauki przedślubne , spotkania w Poradni Życia Rodzinnego oraz w dniu skupienia dla narzeczonych.