Parafialne Koło „Caritas”

Grupa parafialna

Parafialny Zespół Charytatywny

Chrześcijańska caritas – czyli miłosierdzie okazywane potrzebującym jest tym co wyróżniało pierwszych chrześcijan. Jezus zachęca nas do czynnej miłości bliźniego. Pomoc ludziom biednym, chorym, opuszczonym istnieje w parafii praktycznie od jej założenia. Także i dziś nie brakuje potrzebujących którym staramy się pomagać.

Parafialny Caritas liczy ok. 20 wolontariuszy, którzy  z wielkim zaangażowaniem śpieszą z pomocą potrzebującym.
Dyżurują w oratorium (wtorki i środy od 17.30 – 19.00).

Dary wydawane są podopiecznym – po wcześniejszym ogłoszeniu
w gablocie przy Kościele. Raz w miesiącu staramy się spotkać na „caritasowej”  Mszy Świętej, połączonej zebraniem. Drodzy Parafianie, zapraszamy do zasilenia naszych szeregów, a także do wspierania nas produktami żywnościowymi. Warto pomagać!

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

FACEBOOK

opiekun: ks. Andrzej Dendura

osoba do kontaktu: Aleksandra Krążek –
tel. służbowy 518-522-515

Czym się zajmujemy?

 • 2 razy w roku bierzemy udział w ogólnopolskiejzbiórce żywności „Tak – Pomagam”.
 • organizujemy akcję „Aniołek” – w świątecznym czasie Bożego Narodzenia śpieszymy pomocą osobom starszym, bezdomnym, sparaliżowanym i seniorom (paczki świąteczne).
 • organizujemy kiermasze charytatywne.
 • przeprowadzamy okolicznościowe zbiórki w kościołach.
 • poszukujemy nowych potrzebujących jak i nowych darczyńców i współpracowników.
 • uczestniczymy w ogólnopolskiej  akcji „Caritas”: „Tornister Pełen Uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego oraz  w akcji „Kromka Chleba” – jest to pomoc żywnościowa dla najuboższych. Ponadto budzi wrażliwość na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.
 • współpracujemy z różnymi instytucjami naszego miasta, szkołami, jak i również z instytucjami innych miast.
 • pomagamy w organizowaniu Wigilii dla samotnych i śniadania wielkanocnego
 • w czasie pandemii pomagamy w zakupach seniorom naszego miasta.
 • przeprowadzamy zbiórki na pomoc poszkodowanych w kataklizmach i wojnach.
 • współpracujemy ze Zgromadzeniem  Sióstr Misjonarek Miłości w Katowicach).
 • organizujemy zbiórki różnego rodzaju mebli oraz sprzętów AGD i ich przewóz dla potrzebującym.
 • staramy się pomagać osobom bezdomnym, które otrzymały pomoc i znalazły pracę oraz lokal mieszkalny (drobne remonty i wyposażenie mieszkania).