Pracujący w naszej parafii

Księża proboszczowie

Nasi
Proboszczowie

Spis wszystkich księży proboszczy pełniących posługę kapłańską w Parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

1873 – 1886

Ks. Hugon Stabik

Urodzony 5 lipca 1834, zmarł 25 sierpnia 1886 – pochowany na Starym Cmentarzu w Siemianowicach Śl.

1886 – 1908

KS. Andrzej Świder

Urodzony 1844, zmarł 19 października 1908 – pochowany w Piekarach Śląskich.

1909 – 1924

ks franciszek kunze

Urodzony 10 sierpnia 1867, święcenia kapłańskie 23 czerwca 1891 roku we Wrocławiu, zmarł 9 września 1924 – pochowany na Nowym  . . . 

1924 – 1938

Ks. Augustyn Koźlik 

Urodzony 21 marca 1884, święcenia kapłańskie 17 czerwca 1909 we Wrocławiu, zmarł 30 sierpnia 1952 roku w Chorzowie i tam został  . . .

 1938 – 1962

KS. Jan Broy

Urodzony 20 listopada 1894, święcenia kapłańskie 19 czerwca 1921 roku we Wrocławiu, zmarł 9 listopada 1962 – pochowany na Nowym . . . 

1962 – 1968

ks. Stanisław Czapik 

Urodzony 9 listopada 1927, święcenia kapłańskie 28 czerwca 1953 w Krakowie, zmarł 9 kwietnia 1968 – pochowany na Nowym . . . 

1968 – 1982

Ks. Franciszek Jerominek

Urodzony 17 września 1913, święcenia kapłańskie 20 czerwca 1937 w Krakowie, zmarł 25 października 1986 – pochowany na Nowym . . . 

1982 – 1996

KS. Joachim Studnik

Urodzony 26 lipca 1932, świecenia kapłańskie 26 czerwca 1960 w Katowicach, zmarł 24 maja 2013 roku – pochowany na Starym Cmentarzu . . . 

1996 – 2022

ks. Stanisław Nocoń

Urodzony 2 lutego 1955 roku, święcenia kapłańskie 16 kwietnia 1981 roku w Katowicach. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Rudzie . . .