Pracujący w naszej parafii

Księża wikarzy

Nasi
WIKARZY

Spis wszystkich księży wikarzy pełniących posługę kapłańską w Parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

WIEK XIX

Pełniący posługę od 1868r.

WIEK XX

Pełniący posługę do II wojny światowej.

WIEK XX

Pełniący posługę w czasie II wojny światowej.

WIEK XX

Pełniący posługę po II wojnie światowej.

WIEK XXI

Pełniący posługę kapłańską
od roku 2000.

NSPJ

Kapłani pracujący w Kościele NSPJ
(SS Wizytki)